SEED UKRAINE

Стійкість до посухи та регіональне зонування гібридів кукурудзи

Селекційна робота над гібридами кукурудзи покликана так підібрати самозапильні лінії для схрещування, щоб підвищити урожайність, задовольнити сільськогосподарських виробників та забезпечити високий прибуток від вирощування. А щоб отримати високий урожай, варто врахувати всі фактори, які впливають на дозрівання цієї культури, серед них і скоростиглість, і зимостійкість, і посухостійкість, і стійкість до вилягання, шкідників, хвороб, придатність до механізованого збору врожаю тощо. Правильно підібрані до регіону (наприклад, посухостійкі для Степу) гібриди кукурудзи гарантують високий рівень прояву необхідних господарсько-цінних ознак і дають змогу отримувати високий прибуток сільськогосподарським виробникам та  передбачити збитки від помилок.

Такі два важливі чинники як густота стояння рослин і погодні умови суттєво впливають на урожайність зерна гібридів кукурудзи усіх груп стиглості. Наприклад, суховії, висока температура, нестача продуктивної вологи, які спостерігаємо в північному Степу України, негативно впливають не лише на ріст і розвиток кукурудзи.

Рослина споживає менше води на утворення одиниці сухої речовини, ніж інші сільськогосподарські культури, а ось загальна її витрата за вегетацію у неї значно більша. Це пов’язано з тим, що кукурудза має тривалий вегетаційний період (у гібридів у нашому асортименті ця цифра сягає від 180 до 470), і використовує значну кількість води задля високої продуктивності. Найінтенсивніше кукурудза споживає воду від часу викидання волотя (султана) і до початку воскової стиглості зерна. Щодня протягом періоду цвітіння рослині знадобиться 8‑9 мм води, а якщо ж кукурудза 4 дні буде зів’ялою під час зав’язування зерна і до молочної стиглості, то її врожайність знизиться вдвічі.  

Зазвичай, у зоні недостатнього зволоження, в липні-серпні, запаси вологи в метровому шарі ґрунту сягають до 50‑70 мм. В таких умовах нормальний розвиток рослин кукурудзи здатна забезпечити потужна коренева система, яка дістає воду із шару ґрунту 1,5‑2,5 м. І для цього обирають гібрид, який має таку кореневу систему, яка глибоко проникне у ґрунт.

Показовим є дослідження Університету Лінкольна (штат Небраска, США), де проаналізували багаторічні дані урожаїв за 1948-92 рр., і дійшли висновку, що посуха здатна зменшити врожайність на дві третини. Ці показники можна застосувати і для України, адже більша частина території належить саме до зони нестійкого та недостатнього зволоження.

Рослини застосовують в екстремальних погодних умовах захисний механізм і перебудовують свій організм на більш економне використання ґрунтової вологи. Урожайність зерна кукурудзи прямо залежить від рівня запасів у ґрунті продуктивної вологи. Наприклад, у відносно вологий рік зерно формується крупне, а в посушливий – дрібне. Крім того відзначимо те, що нижчий вміст у ґрунті продуктивної вологи й вища температура атмосферного повітря, то вищий вміст у зерні білку.

Територія України умовно розділена на три зони з різними природно-кліматичними умовами: Степ, Лісостеп і Полісся. Кожна з них має свої ґрунтові особливості, умови зволоження і температурний режим, що істотно впливає на ріст, розвиток рослин і формування зернової продуктивності культури – на противагу, на Житомирщині рослині шкодить надлишок вологи у ґрунтах, а на Хмельниччині вона може постраждати від холоду на вологих ґрунтах, які важко прогріваються. Ось чому правильний вибір гібриду та оптимальне забезпечення вологою – це один із основних чинників, що суттєво впливає на показники урожаю зерна кукурудзи.

У середньому на українській території тривалість літнього бездощового періоду може сягати від 50 до 90 днів і супроводжуватися підвищенням температури повітря, що призводить до атмосферної та ґрунтової посухи. Грунтово-кліматичні ресурси Степу та Лісостепу України достатні для вирощування майже всіх сільськогосподарських культур, які культивують у Східній Європі. Але унаслідок несприятливих за зволоженням погодних умов в окремі роки недобір урожайності кукурудзи може сягати 45–50%. Ось чому посухостійкість гібридів кукурудзи є однією із найголовніших ознак  для господарств.

Значних втрат сільгоспвиробники можуть зазнати, якщо поле кукурудзи пошкодив град. В Україні серйозне ураження рослин кукурудзи градом – явище нечасте. Проте, якщо це сталось, то втрати врожаю можуть бути дуже великі. Компанія Monsanto у межах різноманітних досліджень насіннєвого бренду ДЕКАЛБ та засобів захисту рослин моделювали різні ступені пошкодження листкової поверхні градом і проаналізували вплив цього явища на врожай.

Посухостійкість із точки зору генетики є полігенетичою, тобто її отримують завдяки комбінації кількох десятків генів, які відповідають за велику кількість морфологічних ознак у кукурудзи.

За посухостійкістю гібриди в нашому асортименті можна розділити у три групи:

  1. Гібриди, придатні для зони нестійкого зволоження, не варто висівати в зоні недостатнього зволоження, адже в таких екстремальних умовах вони не зможуть повністю розкрити свій потенціал урожаю.
  2. Для зони достатнього зволоження можливе використання гібридів, які лише за умов достатнього та рівномірного зволоження ґрунтів здатні повністю реалізувати свій потенціал, забезпечуючи при цьому швидку вологовіддачу.
  3. Всі решта гібридів потребують страхування ризиків при вирощуванні в умовах нестійкого й недостатнього зволоження та максимально реалізують свій потенціал в умовах достатнього.

Також при виборі гібридів варто звернути увагу, який обробіток ґрунту традиційно застосовують у господарстві – що він глибший, то кращий фітосанітарний стан маємо. Найкращі показники продуктивності отримують зазвичай при оранці, яка і дає оптимальну щільність ґрунту (1,1-1,3 г/см3). Тому всі наявні гібриди в нашому асортименті, безумовно, можна вирощувати при традиційному обробітку ґрунту на 25–27 см.  

При нульових технологіях вирощування може зашкодити повільне нагрівання ґрунту, висока концентрація збудників грибкових хвороб і шкідників в органічних рештках на поверхні ґрунту.

Попередники на полі також важливі у технології вирощування кукурудзи. При їх виборі слід враховувати запаси вологи в ґрунті, тип живлення, які є спільні хвороби та шкідники, а наявність бур’янів, з якими важко боротись. Наприклад, в Лісостепу кукурудза найкраще росте після озимини, зернобобових, цукрового і кормового буряку, гречки, картоплі. В зоні Полісся кукурудзу засівають після люпину, багаторічних трав, льону, зернобобових, озимих, картоплі. Кукурудза не належить до дуже вимогливих до попередників культур – її можна вирощувати і як монокультуру. На чорноземах беззмінне вирощування, за умови щорічного внесення добрив, можливе упродовж 6-10 років, а на менш родючих ґрунтах – 3-5 років. У районах достатнього зволоження (Лісостеп і Полісся) кукурудза на силос більше реагує на добрива, ніж на попередники. У районах недостатнього зволоження не рекомендуємо висівати кукурудзу після культур, які висушують ґрунт, зокрема, після цукрового буряка та соняшника. Не варто сіяти кукурудзу після проса, аби запобігти поширенню спільного шкідника – кукурудзяного метелика. Натомість кукурудза у сівозміні є хорошим попередником для ярових зернових культур, а при своєчасному збиранні – для озимих.

Деякі гібриди з нашого асортименту відносяться до адаптивного типу і здатні при невисокому рівні технологічного забезпечення показувати свій потенціал, давати стабільний урожай. Насіннєвий матеріал може бути більш вимогливим до рівня забезпечення технологій ресурсами та чіткого дотримання технологічних регламентів. Решту гібридів можна вирощувати при обох типах технологій.

Зазначимо, що зазвичай врожайність для господарств відповідає рівню ресурсних і фінансових затрат. Детальнішу інформації з підбору ефективного асортименту гібридів Aspria, Monsanto, Limagrain, Caussade, Pioneer та розрахунок обсягу насіння для посівних площ кожного господарства ви можете отримати у наших фахівців, за номером:  ‎‎‎‎‎‎067-432-04-86

Больше новостей


Оптимальний показник вологовіддачі для гібридів кукурудзи

Одні з головних вимог до оптимального варіанту гібридів кукурудзи – швидкий ріст на старті, стійкість до холоду, ранні…


Вирощування соняшнику під Евролайтнінг і ЕкспресСан

Чому аграрії віддають все більше своїх площ під гербіцидні технології? Щоб розібратися у цьому питанні, зазначимо, що гербіцидну…


Високоолеїновий соняшник: перспективний напрям для українських аграріїв

Існує тенденція до насичення українського ринку високоолеїновим соняшником, далі – ВОС. Не всі представники аграрного комплексу знають про…


Оптимізуємо густоту посівів кукурудзи

Сьогодні насіннєві компанії пропонують українському споживачеві величезний вибір гібридів кукурудзи із досить високим потенціалом. Оскільки цей посівний матеріал…


Систематичне живлення — підґрунтя для гарних врожаїв

Для досягнення максимальної  врожайності культур необхідно оптимально поєднати усі фактори життєдіяльності рослин. Живлення тут відіграє чи не найважливішу…


Вплив терміну посіву і густоти на врожайність соняшнику

Висока врожайність і дохід зробив соняшник однією з улюблених сільськогосподарських культур наших фермерів. За останні роки географія вирощування…


Секрети вирощування кукурудзи для посівного матеріалу

Перш за все, необхідно враховувати біологічні особливості культури: кукурудза любить тепло,  сприятлива температура для проростання насіння – 8-10˚С…


Фактори, які впливають на прибуткове вирощування гібридів кукурудзи

Фермери зацікавлені у високих прибутках від вирощування тієї чи іншої культури в своєму господарстві. Робота над високоурожайністю сучасних…


Стійкість до посухи та регіональне зонування гібридів кукурудзи

Селекційна робота над гібридами кукурудзи покликана так підібрати самозапильні лінії для схрещування, щоб підвищити урожайність, задовольнити сільськогосподарських виробників…